Remember! Register/Forget Password?

انتخاب و اجرای سیستم نظارت تصویری مناسب

قبل از هر چیز باید به این نکته توجه داشت که هر سیستم مدار بسته ای را نمی توان یک سیستم نظارت تصویری مناسب دانست. سیستم انتخابی برای نظارت یک محیط باید با شرایط آن محیط متناسب باشد.

انتخاب و اجرای سیستم نظارت تصویری مناسب

1396/10/02. مقالات. نظرات : 0

انتخاب و اجرای سیستم نظارت تصویری مناسب

انتخاب و اجرای سیستم نظارت تصویری مناسب

قبل از هر چیز باید به این نکته توجه داشت که هر سیستم مدار بسته ای را نمی توان یک سیستم نظارت تصویری مناسب دانست. سیستم انتخابی برای نظارت یک محیط باید با شرایط آن محیط متناسب باشد.

در انتخاب یک سیستم متناسب باید چند نکته در نظر گرفته شود که در ادامه به صورت مختصر عنوان شده است:

قدم اول، بررسی این نکته که این سیستم باید چه اطلاعاتی را بدهد (به عنوان مثال پلاک خوانی، شناسایی، تشخیص چهره، شمارش، نظارت کلی و ...).

قدم دوم،  آینده نگری و در نظر گرفتن امکان افزایش سخت افزار و نیز افزایش مدت زمان ذخیره سازی.

قدم سوم، انتخاب سخت افزار متناسب با برداشت ها در قدم اول و دوم.

یک سیستم خوب باید قابلیت ارتقا و توسعه داشته باشد. هر چند که همواره با پیشرفت سریع تکنولوژی امکان منسوخ شدن تجهیزات وجود دارد، با این حال باید تدابیری در این باره اندیشیده شود.

قدم چهارم، انتخاب بستر اجرایی و سلوشن مناسب بوده که اگر این بستر به خوبی اجرا نشود باعث افزایش هزینه های اولیه (خرید تجهیزات و سخت افزار مورد نیاز) و هزینه های ثانویه ( مربوط به تکمیل و نگهداری) می شود. انتخاب بستر اجرایی، در کیفیت تصاویر و طول عمر تجهیزات نیز تاثیر بسزایی دارد.

قدم آخر انتخاب پلان مناسب است. اکثرا این مرحله را بی اهمیت دانسته در صورتی که این مرحله از مهمترین مراحل یک پروژه اجرایی است. اگر در این مرحله کم کاری شود، باعث بروز مشکلات در زمان انجام پروژه و حتی پس از تحویل پروژه خواهد شد. یک پلان مناسب باعث کاهش هزینه ها و پوشش دهی بهتر سیستم خواهد شد.

منبع: ژرفا نگر اطمینان

دیگر مطالب